top of page
วงดนตรีงานแต่ง3ชิ้น ประกอบด้วยนักร้องหญิง กีต้าร์ กลอง

Groovy Trio
วงตนตรีงานแต่ง Caramel Tie - Groovy Trio
10:37
Play Video
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - Lazy Song ( Cover )
03:13
Play Video
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - We don't talk anymore ( Cover )
03:56
Play Video

Groovy Trio Video

After Party Video