top of page
วงดนตรีงานแต่ง3ชิ้น ประกอบด้วยนักร้องหญิง แซกโซโฟน กีตาร์

Beauty Trio Video

Beauty Trio
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - Beauty Trio Set
00:42
Play Video
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - ทรายกับทะเล ( Cover )
04:21
Play Video

After Party Video

After Party
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - งานแต่งคุณโอ๊ต&คุณเปิ้ล ( รวมความสนุกช่วง AFTER PARTY )
08:33
Play Video
วงดนตรีงานเลี้ยง Caramel Tie - รวมบรรยากาศงานเลี้ยงรพ.แหลมฉบัง
12:38
Play Video
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - ตาสว่าง ( After Party )
01:46
Play Video
วงดนตรีงานแต่ง Caramel Tie - เกาะสมุย ( After Party )
02:53
Play Video
Package ที่คล้ายกัน